Education for Zero Waste and Circular Economy (EduZWaCE) je projekt v rámci programu Erasmus+ (kód projektu: 2018-1-EL01-KA202-047749), jehož cílem je vyplnit mezeru v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) a vytvořit nový vzdělávací kurz, zaměřený na odpadové a oběhové hospodářství a rozvoj interdisciplinárních dovedností, potřebných pro nová pracovní místa v této oblasti. Mezinárodní konsorcium je složeno z organizací z devíti evropských zemí. V rámci tohoto projektu jsme vytvořili čtyři zásadní výstupy: interaktivní platformu, obsahující znalostní bázi, online kurz a diagnostický nástroj.

Online kurz pro odborné vzdělávání a přípravu je určen pro dvě cílové skupiny: Manažery (učitelé a firemní odborníci v oblasti OVP) a Techniky (učitelé v oblasti OVP , technici a pracovníci středisek pro opětovné použití/opravu). Tyto dva kurzy jsou dostupné v 10 jazycích. Každá z pěti lekcí obsahuje úvodní video, příslušný školicí materiál, související audiovizuální materiály a závěrečné hodnocení. Projděte s námi touto skvělou vzdělávací zkušeností!