O PROJEKTU
Education for Zero Waste and Circular Economy je projekt programu Erasmus+, jehož cílem je zaplnit mezeru v odborném vzdělávání a vytvořit nový školicí kurz, zaměřený na odpadové a oběhové hospodářství a rozvoj interdisciplinárních dovedností potřebných pro nová pracovní místa v této oblasti. Mezinárodní konsorcium z devíti evropských zemí, jehož činnost je koordinována řeckým Developmental Center of Thessaly, AKETH-DCT, je odpovědné za vytvoření čtyř zásadních výstupů: interaktivní platformy, jejíž součástí jsou znalostní báze, online kurz a diagnostický nástroj.

O PLATFORMĚ
Platforma EduZWaCE je vytvořena v rámci otevřeného systému Moodle, e-learningové platformy, která poskytuje školitelům, administrátorům a studentům spolehlivý, bezpečný a integrovaný systém personalizovaného učebního prostředí. Moodle je poskytován zdarma jako otevřený software, který může kdokoli bez licenčních poplatků přizpůsobovat, rozšiřovat nebo upravovat pro nekomerční i komerční projekty a těžit z nákladové efektivity a flexibility. Možnosti systému řízení otevřeného výukového zdroje budou v platformě EduZWaCE využívány pomocí modulárního přístupu pro využití přesně těch funkcí, které splňují multifunkční kolaborativní potřeby v oblasti správy, samotné platformy a obsahu kurzu.