ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
To έργο Education for Zero Waste and Circular Economy είναι ένα σχέδιο Erasmus+ που στοχεύει να καλύψει ένα κενό στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έμφαση στα στην Κυκλική Οικονομία και να αναπτύξει διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για νέες θέσεις εργασίας στο θεματικό πεδίο. Η διεθνής κοινοπραξία, εταίροι από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, υπό τον συντονισμό του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας, AKEΘ, είναι υπεύθυνη για την παραγωγή τεσσάρων πνευματικών προϊόντων: μιας διαδραστικής πλατφόρμας, που περιλαμβάνει ένα Κέντρο Γνώσης, μία Σειρά ηλεκτρονικών Μαθημάτων και ένα Εργαλείο Διάγνωσης

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ MOODLE
Η πλατφόρμα EduZWaCE αναπτύσσεται με την ανοικτή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτές, τους διαχειριστές και τους εκπαιδευόμενους ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων. Το Moodle παρέχεται ελεύθερα ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο μπορεί να προσαρμόσει, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει ο καθένας για εμπορικά ή μη εμπορικά έργα χωρίς αδειοδότηση και να επωφεληθεί από τη σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας και ευελιξίας. Οι δυνατότητες του συστήματος διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα θα χρησιμοποιηθούν στην πλατφόρμα EduZWaCE με μια αρθρωτή προσέγγιση για τη χρήση ακριβώς εκείνων των χαρακτηριστικών που ικανοποιούν τις πολυλειτουργικές και συνεργατικές ανάγκες στον τομέα της διοίκησης, την ίδια την πλατφόρμα και το περιεχόμενο του μαθήματος.