O PROJEKCIE
Projekt Education for Zero Waste and Circular Economy jest projektem dofinansowanym przez program Erasmus+ którego celem jest wypełnienie luki w edukacji i szkoleniach zawodowych oraz stworzenie nowych kursów szkoleniowych. Mają one za zadanie skupiać się na minimalizacji odpadów i gospodarce o obiegu zamkniętym, który wygeneruje umiejętności potrzebne dla nowego rodzaju miejsc pracy w tym zakresie. Międzynarodowe konsorcjum składające się z dziesięciu partnerów z dziewięciu krajów europejskich, w ramach koordynacji Centrum Rozwojowego Tesalia (AKETH-DCT) z Grecji, zamierza utworzyć interaktywną platformę, która będzie obejmować Bazę Wiedzy, kurs internetowy i narzędzia diagnostyczne.

O PLATFORMIE MOODLE
Platforma EduZWaCE jest rozwiązaniem bazującym na otwartym oprogramowaniu Moodle jako platforma e-learningowa zaprojektowana w celu zapewnienia trenerom, administratorom i uczniom niezawodnego, bezpiecznego i zintegrowanego systemu posiadającego spersonalizowane środowisko edukacyjne. Moodle jest udostępniany bezpłatnie jako oprogramowanie typu Open Source, które każdy może użytkować, rozszerzać lub modyfikować w projektach komercyjnych lub niekomercyjnych bez żadnych opłat licencyjnych. Możliwości systemu zarządzania nauczaniem typu Open Source będą wykorzystywane na platformie EduZWaCE poprzez modułowe podejście do dokładniejszego korzystania z tych funkcji, które spełniają wielofunkcyjne i wspólne potrzeby w zakresie administracji, samej platformy i treści kursu.