Vzdelávanie pre nulové odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo (EduZWaCE) je projekt Erasmus + (kód projektu: 2018-1-EL01-KA202-047749), ktorého cieľom je zaplniť medzeru v odbornom vzdelávaní a príprave a vytvoriť nový vzdelávací kurz so zameraním na odpadové a obehové hospodárstvo a rozvoj interdisciplinárnych zručností potrebných pre nové pracovné miesta v tejto oblasti. Medzinárodné konzorcium pozostáva z partnerov z deviatich európskych krajín. V rámci projektu sme vyvinuli štyri intelektuálne výstupy: interaktívnu platformu pozostávajúcu zo znalostného centra, online kurzu a diagnostického nástroja.

Online kurz EduZWaCE VET je určený pre 2 cieľové skupiny: EduZWaCE Manager (učitelia OVP a odborníci z praxe) a EduZWaCE technik (učitelia VET, technici a pracovníci stredísk opätovného použitia / opráv). Tieto dva kurzy sú k dispozícii v 10 jazykoch, pričom každá z piatich vzdelávacích jednotiek pozostáva z úvodného videa, súvisiaceho školiaceho materiálu, súvisiacich audiovizuálnych materiálov a postupu konečného hodnotenia. Pozývame vás, aby ste s nami prešli túto skvelú skúsenosť s učením!