POPIS PROJEKTU
Projekt vzdelávania v oblasti obehovej ekonomiky a odpadového hospodárstva s nulovým odpadom (EduZWaCE) sa zameriava na vyplnenie medzery na poli nadstavbového vzdelávania a tréningu. Integrálnou súčasťou projektu je školenie zamerané na tvorbu interdisciplinárnych zručností pre oblasť obehovej ekonomiky. Medzinárodné konzorcium partnerov z deviatich európskych krajín, koordinované centrom pre rozvoj AKETH-DCT, tvorí nástroje v štyroch definovaných kľúčových oblastiach: Interaktívna platforma, Knowledge Hub, Online kurz a nástroj na diagnostiku.

O PLATFORME MOODLE
EduZWaCE Moodle platforma je tvorená ako „open-source“ formát. Účelom tohto e-learningového nástroja je poskytnúť trénerom, manažérom a frekventantom vzdelávacích kurzov spoľahlivý, bezpečný a integrovaný systém adaptívneho vzdelávania. Moodle platforma je poskytovaná bezplatne, ako „open-source“ softvér ľahko použiteľný pre široké spektrum užívateľov, ktorí ocenia najmä flexibilnosť tohto nástroja a jeho aplikačný prínos. Funkcionality prezentovanej platformy sú navrhnuté spôsobom, ktorý umožňuje využitie na viacerých stupňoch hierarchie v organizácii.