O PROJEKTU
Izobraževanje za nič odpadkov in krožno gospodarstvo je Erasmus+ projekt, ki želi zapreti vrzel v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Oblikoval bo nov tečaj usposabljanja s težiščem na odpadkih in krožnem gospodarstvu ter razvijal interdisciplinarne spretnosti, potrebne za nove zaposlitve na teh področjih. Mednarodni konzorcij iz devetih evropskih držav, ki ga usklajuje Tesalski razvojni center AKETH-DCT, je odgovoren za izdelavo štirih intelektualnih proizvodov odzivne platforme, ki jo sestavljajo še središče znanja, spletni tečaj in orodje za spoznavanje.

O PLATFORMI MOODLE
Platformo temelji na odprtem viru Moodle, platforme za e-učenje, da bi učiteljem, administraciji in učencem nudili zanesljiv, varen in celovit sistem poosebljenega učnega okolja. Moodle je prosto dostopen kot odrta programska oprema, ki jo vsakdo lahko prilagaja, razširja ali spreminja za komercialne ali nekomercialne projekte brez odškodnine, uživajoč stroškovno učinkovitost in prilagodljivost. Možnosti odprtega sistema upravljanja z učenjem bodo izrabljene v platformi EduZWaCE z modulnim pristopom, da bi uporabili prav tiste lastnosti, ki izpolnjujejo večopravilne in sodelovalne potrebe na področjih administracije, same platforme in vsebine tečaja.