Projekt pn. EduZWaCE – Education for Zero Waste and Circular Economy (Edukacja na rzecz gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) dofinansowany przez program Erasmus+ (Nr projektu: 2018-1-EL01-KA202-047749) ma na celu wypełnienie luki w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz stworzenie nowych kursów szkoleniowych skupiających się na gospodarce odpadami i gospodarce o obiegu zamkniętym, a także rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności potrzebnych w nowych miejscach pracy w tym obszarze. Międzynarodowe konsorcjum składa się z organizacji z dziewięciu krajów europejskich. W ramach projektu opracowaliśmy cztery produkty intelektualne: interaktywną platformę, na którą składa się baza wiedzy, kurs online oraz narzędzie diagnozowania.

Projekt koncentruje się na dwóch głównych grupach docelowych: trenerach z instytucji kształcenia i szkoleniach zawodowych, a także techników i pracowników z ośrodków ponownego wykorzystania naprawy i recyklingu. Oba kursy są dostępne w 10 językach, a każda z 5 jednostek składa się z filmu wprowadzającego, powiązanych materiałów szkoleniowych, materiałów audiowizualnych oraz procedury oceny końcowej. Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym doświadczeniem edukacyjnym z nami!