Kurz pro manažery v oblasti nulového odpadu a oběhového hospodářství:

• Lekce 1: Úvod do oběhového hospodářství
• Lekce 2: Materiály a účinné využívání zdrojů
• Lekce 3: Oběhový design
• Lekce 4: Vytváření hodnoty v oběhovém hospodářství; cirkulární obchodní modely
• Lekce 5: Sebehodnocení a spoluvytváření řešení

Manažer v oblasti nulového odpadu a oběhového hospodářství je odborník, schopný posoudit využití zdrojů, produkci odpadů a životní cyklus produktů a vytvořit, realizovat a sledovat konkrétní projekty zaměřené na „uzavírání cyklů“ v podniku.

Click on the flag to enter the relative course

The course is developped for qualified Zero Waste and Circular Economy Managers and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction to circular economy
  • Learning Unit 2: Materials & resource efficiency
  • Learning Unit 3: Circular design
  • Learning Unit 4: Value creation in circular economy  circular business models
  • Learning Unit 5: Self-assessment and co–creation of circular solutions

A Zero Waste and Circular Economy Manager is a professional able to asses resource use, waste generation, and products lifecycles, and develop, implement and monitor specific projects for “closing the loops” in a company.