Kurs dla menadżerów na rzecz gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym:

• Jednostka nr 1: Wprowadzenie.
• Jednostka nr 2: Efektywne wykorzystanie materiałów i zasobów.
• Jednostka nr 3: projektowanie zgodne z ideą obiegu zamkniętego.
• Jednostka nr 4: Tworzenie wartości w gospodarce o obiegu zamkniętym.
• Jednostka nr 5: Narzędzie do samooceny.

Menadżer na rzecz gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym jest profesjonalistą potrafiącym ocenić wykorzystanie zasobów, wytwarzanie odpadów i cykl życia produktów oraz opracować, wdrożyć i monitorować konkretne projekty w celu "zamknięcia pętli" w firmie.

Click on the flag to enter the relative course

The course is developped for qualified Zero Waste and Circular Economy Managers and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction to circular economy
  • Learning Unit 2: Materials & resource efficiency
  • Learning Unit 3: Circular design
  • Learning Unit 4: Value creation in circular economy  circular business models
  • Learning Unit 5: Self-assessment and co–creation of circular solutions

A Zero Waste and Circular Economy Manager is a professional able to asses resource use, waste generation, and products lifecycles, and develop, implement and monitor specific projects for “closing the loops” in a company.