Curs pentru Managerul Zero Deșeuri și Economie Circulară:

• Unitatea de învățare 1: Introducere în economia circulară
• Unitatea de învățare 2: Eficiența resurselor și a materialelor
• Unitatea de învățare 3: Designul circular
• Unitatea de învățare 4: Crearea valorii în modelele de afaceri circulare
• Unitatea de învățare 5: Autoevaluare și co-creare de soluții circulare

Un Manager Zero Deșeuri și Economie Circulară este un profesionist capabil să evalueze utilizarea resurselor, generarea deșeurilor și ciclurile de viață ale produselor și să dezvolte, să implementeze și să monitorizeze proiecte specifice pentru „închiderea buclelor” într-o companie.

Click on the flag to enter the relative course

The course is developped for qualified Zero Waste and Circular Economy Managers and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction to circular economy
  • Learning Unit 2: Materials & resource efficiency
  • Learning Unit 3: Circular design
  • Learning Unit 4: Value creation in circular economy  circular business models
  • Learning Unit 5: Self-assessment and co–creation of circular solutions

A Zero Waste and Circular Economy Manager is a professional able to asses resource use, waste generation, and products lifecycles, and develop, implement and monitor specific projects for “closing the loops” in a company.