Kurz pre manažéra nulového odpadu a obehového hospodárstva:

• Kurz 1: Úvod do obehového hospodárstva
• Kurz 2: Materiály a efektívnosť využívania zdrojov
• Kurz 3: Obehový dizajn
• Kurz 4: Tvorba hodnoty v obehových podnikových modeloch
• Kurz 5: Sebahodnotenie a spoločná tvorba obehových riešení

Zero Waste and Circular Economy Manager je profesionál schopný posudzovať životný cyklus využívania zdrojov, tvorby odpadu a produktov a vyvíjať, implementovať a monitorovať konkrétne projekty zamerané na „uzavretie slučiek/obehu“ v spoločnosti.

Click on the flag to enter the relative course

The course is developped for qualified Zero Waste and Circular Economy Managers and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction to circular economy
  • Learning Unit 2: Materials & resource efficiency
  • Learning Unit 3: Circular design
  • Learning Unit 4: Value creation in circular economy  circular business models
  • Learning Unit 5: Self-assessment and co–creation of circular solutions

A Zero Waste and Circular Economy Manager is a professional able to asses resource use, waste generation, and products lifecycles, and develop, implement and monitor specific projects for “closing the loops” in a company.