Tečaj Vodja za nič odpadkov in krožno gospodarstvo:

• Učna enota 1: Uvod v krožno gospodarstvo
• Učna enota 2: Učinkovitost materialov in virov
• Učna enota 3: Načrtovanje krožnosti
• Učna enota 4: Ustvarjanje vrednosti v poslovnih modelih krožnega
• gospodarstva
• Učna enota 5: Samoocena in soustvarjanje krožnih rešitev

Vodja za nič odpadkov in krožno gospodarstvo je strokovnjak, ki je sposoben oceniti porabo virov, nastajanje odpadkov in življenjske kroge izdelkov ter razviti, izvajati in spremljati posebne projekte za "zapiranje zank" v podjetju.

Click on the flag to enter the relative course

The course is developped for qualified Zero Waste and Circular Economy Managers and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction to circular economy
  • Learning Unit 2: Materials & resource efficiency
  • Learning Unit 3: Circular design
  • Learning Unit 4: Value creation in circular economy  circular business models
  • Learning Unit 5: Self-assessment and co–creation of circular solutions

A Zero Waste and Circular Economy Manager is a professional able to asses resource use, waste generation, and products lifecycles, and develop, implement and monitor specific projects for “closing the loops” in a company.