Curs pentru Technicianul Zero Deșuri și Economie Circulară:

• Unitatea de învățare 1: Introducere (inclusiv cele mai bune practici în orașe)
• Unitatea de învățare 2: Elemente de construcție
• Unitatea de învățare 3: Elemente din lemn
• Unitatea de învățare 4: Echipamente electrice în clădiri
• Unitatea de învățare 5: Efectuarea unei evaluări a materialelor de construcție și demolări reutilizabile

Un lucrător calificat pentru reutilizarea materialelor rezultate din construcții și demolări efectuează o evaluare a fluxurilor reutilizabile de materiale înainte de demolarea și renovarea clădirilor. Scopul este de a facilita și maximiza recuperarea materialelor și a componentelor din demolarea sau renovarea clădirilor în scopul reutilizării benefice, fără a compromite măsurile și practicile de siguranță.

Click on the flag to enter the relative course


The course is developped for qualified workers from reuse of construction & demolition sector and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction (including best practice in cities)
  • Learning Unit 2: Construction elements
  • Learning Unit 3: Wooden elements
  • Learning Unit 4: Electric equipments in buildings
  • Learning Unit 5: Conduction of an assessment of reusable construction and demolition materials

A qualified worker for reuse of construction & demolition materials carries out an assessment of reusable construction and demolition waste streams prior to demolition and renovation of buildings. The aim is to facilitate and maximize recovery of materials and components from demolition or renovation of buildings and infrastructures for beneficial reuse, without compromising the safety measures and practices.

This qualified worker must be familiar with different types of reusable construction and demolition materials as well as dismantling, material recovery and repairing techniques. She / he should have a basic knowledge of European strategies for construction sector and waste management.

In the EU context, this task could be performed by trained workers within the reuse parks as well as repair, recycling & waste collection centers as well as construction or demolition companies.